setGenerator(''); ?>
Rbla. Catalunya 36, ppal.
08007 Barcelona

Tel. (34) 934 882 788
Fax. (34) 934 880 740
Altres àrees

El Bufet Jordi Domingo manté una estreta relació amb diversos despatxos professionals que, tant des del punt de vista jurídic (advocats) com tècnic (enginyeries, arquitectes, economistes, metges,...), asseguren un alt nivell de prestacions en aquelles matèries que -sense formar part de les seves pròpies especialitats- són absolutament essencials a l’hora de poder garantir el màxim grau de rigor i el màxim nivell de matisos en l’assessorament jurídic global que avui es necessita (especialment en matèria contractual i/o litigiosa).

Així, per exemple (i a banda de les especialitats tècniques abans al·ludides), sempre es té un contacte directe i permanent amb professionals -d’alt nivell- dedicats de manera exclusiva a matèries com el dret fiscal i tributari, el dret penal, el dret marítim, la propietat industrial i intel·lectual i el dret administratiu. En tots aquests supòsits -i més enllà de l’assessorament que el propi Bufet Jordi Domingo gaudeix de manera permanent- els clients poden optar bé per participar en els brain stormings que tracten el seu tema, bé per ser directament atesos per aquests professionals recomanats pel propi Bufet Jordi Domingo en les seves instal·lacions o en les del professional expressament recomanat.