setGenerator(''); ?>
Bàner
Rbla. Catalunya 36, ppal.
08007 Barcelona

Tel. (34) 934 882 788
Fax. (34) 934 880 740
Civil

El Bufet Jordi Domingo té el Dret Civil com una de les seves especialitats i disposa d’un equip altament experimentat en els seus diversos àmbits, tant des del punt de vista d’estudi i valoració dels antecedents, situació i perspectives, com de l’elaboració de les estratègies més adients als interessos del client, d’acord amb el marc legal en què es trobi.

Els advocats del Bufet Jordi Domingo tenen una llarga experiència en processos negociadors; preparació, redacció i formalització de contractes i transaccions de tota mena; així com en regular situacions en l’àmbit societari, empresarial, familiar i/o en el de les entitats jurídiques, amb expressa previsió i estalvi de futurs conflictes. Això no obstant, estan altament preparats per a debatre qualsevol conflicte davant els tribunals judicials o d’arbitratge quan resulta necessari.

En aquest aspecte cal destacar:

Contractació i règim legal

Dret Successori

Dret de la Persona i de la Família

Dret Matrimonial

Fundacions i Associacions

Gestió patrimonial