setGenerator(''); ?>
Rbla. Catalunya 36, ppal.
08007 Barcelona

Tel. (34) 934 882 788
Fax. (34) 934 880 740
Extranet

Mitjançant el sistema extranet tots els clients que ens ho sol·liciteu -de manera expressa- podreu accedir directament, i de manera permanent, al contingut informatiu i documental dels vostres assumptes i podreu seguir –si us convé- el dia a dia de cada un dels vostres expedients.

Així mateix, aquells qui tingueu encomanada la gestió documental de les vostres societats, o qualsevol gestió patrimonial, podreu accedir als arxius corresponents i comprovar, en temps real, l’estat de cada un d’ells.

Per a la utilització d’aquests serveis us caldrà obtenir la corresponent clau d’accés, de caràcter personal i intransferible, que us serà subministrada pel Bufet, amb els compromisos de confidencialitat i seguretat corresponents.