setGenerator(''); ?>
Rbla. Catalunya 36, ppal.
08007 Barcelona

Tel. (34) 934 882 788
Fax. (34) 934 880 740
El CGPJ avala un dur informe de la Llei de Justícia Gratuïta
Escrit per Bufet Jordi Domingo   
divendres, 22 de març de 2013 11:34
El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va aprovar ahir un informe especialment crític amb l'Avantprojecte de Llei d'assistència jurídica gratuïta (LAJG) en què posa en dubte "la suposada elevació dels llindars" a partir dels quals s'entendrà que els ciutadans tenen recursos econòmics suficients per sufragar els costos del procés, que tant ha presumit el ministre de Justícia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Diu el CGPJ, per començar, que "hi ha dubtes raonables" sobre si efectivament s'han elevat, ja que "l'Avantprojecte se serveix com a magnitud de referència dels ingressos bruts, en lloc dels nets". Aquesta opció, diu l'informe, "suposa deixar fora de l'àmbit del benefici a un cert nombre de subjectes que tindrien dret a aquesta assistència si la referència fos expressada en ingressos nets". Però, a més, denuncia que utilitza com a patró de referència l'Iprem (indicador públic de renda d'efectes múltiples), que, en no tenir obligació legal d'actualitzar, no s'actualitza des de 2010.
 
L'informe, que el Ple del CGPJ ha aprovat amb 15 vots a favor, 5 en contra i una abstenció, a més, posa en evidència la recent tècnica legislativa encunyada pel Govern de dur a terme modificacions legals substancials a través de l'instrument de Decret- llei.
 
Denúncia que, mentre l'Avantprojecte estava sotmès a informe del Consell, s'ha aprovat el Reial decret llei 3/2013, que modifica substancialment la LAJG i indica que "veu discutible" que es pugui acudir a aquesta via per regular determinades matèries "en la mesura que estaria afectat el dret fonamental d'accés a la jurisdicció ".
 
També denuncia la "greu omissió" sobre el finançament o els mitjans de les comunitats autònomes quan aquestes s'ocupen de la gestió dels serveis dels advocats del torn d'ofici, i el fet que les noves atribucions assignades als col · legis d'advocats i procuradors "no vagin acompanyades d'un increment de la seva subvenció per sufragar els costos de l'assistència gratuïta".
 
No obstant, el CGPJ valora positivament que la futura llei reconegui aquest dret a certs col · lectius sense necessitat d'acreditar la seva insuficiència econòmica, com les víctimes de certs delictes o els accidentats amb seqüeles permanents, encara que considera que aquest dret s'hauria d'estendre a casos de malalties professionals i de seqüeles provinents de fets intencionals no accidentals. A més, suggereix no excloure la possibilitat de continuar gaudint del benefici en cas d'interposició de recurs d'empara.
Via: www.eleconomista.com // Teresa Blanco