setGenerator(''); ?>
Rbla. Catalunya 36, ppal.
08007 Barcelona

Tel. (34) 934 882 788
Fax. (34) 934 880 740
Les condicions a una donació són vàlides encara que no es registrin
Escrit per Bufet Jordi Domingo   
dimarts, 9 d'abril de 2013 09:23
No cal escriptura pública ni registre d'una condició a la donació perquè aquesta produeixi tots els seus efectes, de manera que, en cas d'incompliment d'aquesta, els tribunals hauran obligar la devolució del que s'ha donat. El resol una sentència del Tribunal Suprem, de la qual és ponent el magistrat Orduña Moreno, que es pronuncia sobre la qüestió de si eren aplicables al cas les exigències formals de l'article 633 del Codi Civil (escriptura pública) per a la validesa de la donació quan en aquesta s'havia establert una càrrega que no havia estat instrumentada clarament en l'escriptura pública.

La Sala Primera delimita així l'abast jurisprudencial de la seva doctrina sobre la necessitat d'escriptura pública enllaç donació de béns immobles, i ho fa resolent un recurs de cassació interposat per l'Arquebisbat de València. Aquest va interposar un recurs contra la sentència que va declarar nul · les unes donacions i la institució d'hereu realitzades a favor de l'Arquebisbat per l'incompliment de la condició de construcció d'un temple, condemnant a l'Arquebisbat a tornar tant els diners obtinguts per la venda de la finca donada com els diners en metàl · lic rebut del donant.

Un pacte vàlid En el testament s'establia que la destinació dels béns havia de ser la construcció d'un complex parroquial, tot i que en l'escriptura pública no s'havia recollit aquesta càrrega, excepte en la part relativa a la petició d'excepcions fiscals, en les que s'assenyalava la destinació. L'Arquebisbat pretendre que es declarés que aquesta condició, en no estar en l'escriptura pública, era ineficaç, de manera que eren vàlides les donacions.

La sentència, però, nega aquest punt, i aclareix que la causa donandi resultava del testament del donant, causalizando tots els contractes celebrats posteriorment.

 

Via: www.eleconomista.com // Lucía Sicre