setGenerator(''); ?>
Rbla. Catalunya 36, ppal.
08007 Barcelona

Tel. (34) 934 882 788
Fax. (34) 934 880 740
Clàusula abusiva: la UE segueix perfilant el paper del jutge nacional
Escrit per Bufet Jordi Domingo   
dijous, 11 d'abril de 2013 09:30
El jutge ha de controlar el possible caràcter abusiu d'una clàusula tipus inclosa en un contracte celebrat amb un consumidor, tot i que es limiti a reproduir una normativa nacional imperativa, sempre que aquesta última es refereixi a una altra categoria de contractes.
A aquesta conclusió arriba el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en la seva sentència de 21 de març de 2013, de la qual ha estat ponent el magistrat Marek Safjan, que resol la consulta d'un tribunal alemany, sobre l'abast de la exclusió del control del caràcter abusiu de les clàusules tipus que es limiten a reproduir disposicions legals o reglamentàries imperatives.
 
Tal era el cas d'una clàusula inclosa en les condicions generals aplicables als clients de l'empresa subministradora de gas natural que reservava el dret de modificar unilateralment el preu als seus clients quan estan subjectes a una tarifa especial. I això, en virtut de la normativa alemanya aplicable als contractes subjectes a la tarifa tipus. Entenia per això l'entitat que la clàusula no podia sotmetre al control del seu caràcter abusiu.
 
Explica el TJUE que, en efecte, l'exclusió del control del caràcter abusiu de les clàusules contractuals que reflecteixin les disposicions de la normativa nacional que regula una categoria determinada de contractes "es justifica pel fet que és legítim presumir que el legislador nacional ha establert un equilibri entre el conjunt de drets i obligacions de les parts ".
 
Tanmateix, assegura que "aquest raonament no és vàlid pel que fa a les clàusules d'un contracte diferent", ja que excloure el control del caràcter abusiu d'una clàusula inclosa en semblant contracte pel sol fet que reprodueix una normativa aplicable únicament a una altra categoria de contractes "posaria en dubte la protecció dels consumidors".

Passos previs

A mitjans de l'any passat el TJUE, en una nova sentència-de 14 de juny-, en què resolia una qüestió prejudicial elevada per l'Audiència Provincial de Barcelona, ​​va deixar clar que el jutge ha de controlar d'ofici la possible abusividad d'una clàusula d'un contracte de consum, sense necessitat d'esperar que el consumidor sol · liciti la nul · litat. Havia, doncs, anul · lar, sense poder modificar la seva redacció o substituir-les per altres no abusives.
 
Poc després, en sentència de 21 de febrer de 2013, va perfilar encara més aquesta doctrina, aclarint que si bé el jutge nacional té aquest deure, "el principi de contradicció l'obliga a informar que ha comprovat d'ofici el caràcter abusiu d'una clàusula a les parts processals-consumidor i entitat de què es tracti-i donar-los la possibilitat de debatre de manera contradictòria ".
Via: www.eleconomista.com // Teresa Blanco