setGenerator(''); ?>
Rbla. Catalunya 36, ppal.
08007 Barcelona

Tel. (34) 934 882 788
Fax. (34) 934 880 740
Els jutges de Barcelona demanen que es recorrin els desnonaments
Escrit per Bufet Jordi Domingo   
dimecres, 17 d'abril de 2013 15:35
Els jutges titulars dels jutjats de primera instància de Barcelona han acordat adaptar els procediments d'execució hipotecària a la nova sentència del Tribunal de Justícia de Luxemburg i comunicar a totes als afectats la possibilitat de reclamar, en el mateix procediment, per denunciar les possibles clàusules abusives i revisar d'ofici els interessos de mora i limitar si són excessius.

Fonts judicials van assenyalar que els jutges barcelonins van celebrar una junta el passat 4 d'abril, a la qual van assistir representants de 30 dels 57 jutjats, presidits pel jutge degà, Josep Maria Pijoan, per debatre la problemàtica creada per la sentència de la UE a els procediments d'execució hipotecària, i van acordar unificar criteris "per dotar de més seguretat jurídica al justiciable".

Així, l'acord estableix que els jutges, en els procediments hipotecaris que s'iniciïn a partir d'ara, comunicar a les parts que "s'admetrà com a causa d'oposició l'al · legació que ha clàusules abusives". Quan el procediment ja estigui en marxa, però encara no s'hagi subhastat l'habitatge, de comunicar als consumidors afectats que poden personar-se al jutjat per denunciar aquestes clàusules, i que en aquest cas el jutge tramitarà la reclamació com un 'incident' separat en el procés.

L'acord de la junta de jutges de primera instància unifica també els criteris perquè els interessos de mora es considerin abusius: si són superiors en més de 2,5 vegades al preu legal del diner del moment en què es va contractar el préstec o-si l'interès pactat ja supera aquest llindar-, si l'interès de mora supera en més de dos punts l'interès fixat com a ordinari.

Fonts pròximes al deganat explicar que l'acord "alentirà les execucions hipotecàries", encara que no les eliminarà. "Es pot demanar la nul · litat d'una clàusula abusiva però segurament ningú demanarà la nul · litat del préstec, perquè hauria de tornar a la situació inicial i tornar tots els diners al banc, cosa a la qual ningú pot fer front", asseguren. L'al · legació de clàusules abusives en els interessos de mora, però, rebaixarà de manera considerable el deute amb el banc que mantinguin els que malgrat tot perdin el seu habitatge, i la de milers de persones que ja han patit l'execució hipotecària i l'han perdut. Fonts del deganat recorden que "milers de persones que han perdut el seu habitatge segueixen devent diners al banc, que els cobra aquests interessos de mora que multipliquen la càrrega. Ara podran al · legar que aquests interessos són abusius i demanar que no se'ls apliquin".

 

Via: www.lavanguardia.com // Rosa Salvador