setGenerator(''); ?>
Rbla. Catalunya 36, ppal.
08007 Barcelona

Tel. (34) 934 882 788
Fax. (34) 934 880 740
Arbitratge massiu en les preferents
Escrit per Bufet Jordi Domingo   
dilluns, 22 d'abril de 2013 11:08
El Govern és conscient de la patata calenta que té entre mans. Es calcula que hi ha 400.000 clients amb participacions preferents i deute subordinat a les nacionalitzades, complexos productes que van ser venuts de manera fraudulenta, en bona part dels casos. Només Bankia té 300.000 clients afectats (amb 4.900 milions invertits), mentre que Novagalicia Banc compta amb 62.000 (1.600 milions) i CatalunyaBanc uns 40.000, que van destinar 1.608 milions d'euros. En total, 8.108.000 en l'aire, encara que el Govern creu que la banca nacionalitzada pot fer front a aquests pagaments sense més ajuda pública.

Per evitar el cost polític, el col · lapse judicial i l'explosió social que es podria unir els desnonats, el Govern ha establert un atractiu sistema d'arbitratge, al qual espera una multitudinària adhesió. "És una via àgil, ràpida, gratuïta, voluntària i amb totals garanties d'obtenir una resposta davant de supòsits de mala comercialització", diuen en el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB).

El fons calcula que la meitat dels clients amb preferents i deute subordinat de les entitats nacionalitzades tenen menys de 10.000 euros, pel que tindran arbitratge prioritari. També seran clients especials els de més edat, menys renda, més càrregues familiars o menys liquiditat en els seus comptes. No obstant això, tots els clients, al marge de la seva inversió, tenen dret a demanar gratuïtament un arbitratge.

Per Novagalicia Banc i CatalunyaBanc aquest procés pot obligar a revisar els arbitratges ja realitzats. L'entitat catalana ha estudiat 9.000 casos i en 1.245 l'arbitratge ha afavorit al client. A Galícia s'han anul · lat 15.000 contractes per valor de 300 milions. Tots els clients rebutjats podran demanar ara que es revisin els seus casos.

Els que sol · licitin l'arbitratge, rebran un informe de l'expert, en el cas de Bankia és KPMG, que els dirà si se'ls aconsella-se davant la Direcció General de Consum i la quantitat a rebre. Posteriorment serà Consum qui prengui la decisió final. Fonts del FROB comentar que "el risc que Consum porti la contrària a l'informe de l'expert és baix. Fins ara, gairebé tots els casos on un expert ha acordat l'arbitratge, Consum ha estat d'acord. El procés d'arbitratge està pensat per evitar els laudes desestimatoris ", afegeixen.

Un cop se signi el laude arbitral, el client rebutja acudir a la via judicial. No obstant això, si no està d'acord amb el que dictamini Consum, pot intentar anul · lar el laude pels camins habituals. El Govern espera respondre a tots els casos en sis mesos. "S'ha intentat realitzar una tramitació ultraurgente perquè hi ha casos greus", apunten al FROB.

Per afegir més tensió al cas, la CNMV ha realitzat un informe sobre com comercialitzar Caja Madrid, Bancaixa i Bankia les preferents, en què afirma que es van vendre a preus incorrectes. El FROB va afirmar que els afectats per aquesta situació es poden acollir a l'arbitratge i la Comissió de Seguiment de les preferents emetrà un informe sobre aquest tema dins d'un mes. Juan Ignacio Moreno, advocat del 15M, moviment que va induir a la petició judicial de l'informe de la CNMV, aconsella acudir a l'arbitratge a què estiguin en aquests supòsits, (igual que l'organització OCU). Per a la resta, "que posin una demanda més aviat possible, tot i que és fàcil que un jutge anul · li les emissions de preferents amb l'informe de la CNMV a la mà", vaticina.

Segons les normes, tots els clients d'una mateixa emissió rebran igual compensació econòmica, que es calcula sobre el invertit menys el rendiment obtingut. Si l'interès pagat (proper al 6%) és superior al d'un dipòsit (al voltant del 2%) se li descomptarà un 4% als interessos percebuts. Així, s'intenta que el col · locat en preferents sigui similar a un dipòsit, segons han detallat aquestes fonts.

No obstant això, durant el procés d'arbitratge la inversió en preferents es convertirà en accions de Bankia, Novagalicia o CatalunyaBanc amb la corresponent treu, que pot arribar al 70%. Un cop se sàpiga l'import de la indemnització, es valoraran les accions a preu de mercat i es lliurarà la diferència en metàl · lic.

Les condicions de l'arbitratge són una forma d'objectivar la situació i intentar evitar el debat verbal sobre si van ser o no ben aconsellats per invertir en aquests complexos productes. Algunes causes per acollir l'arbitratge són veritables fraus, propers a l'apropiació indeguda: que les preferents hagin estat venudes a menors sense tutor, a incapacitats, sense signar els documents, sense donar informació o amb dades falses, etcètera, que formen un dels majors escàndols de la crisi financera.

 

Via: www.elpais.com // Íñigo de Barrón