setGenerator(''); ?>
Rbla. Catalunya 36, ppal.
08007 Barcelona

Tel. (34) 934 882 788
Fax. (34) 934 880 740
La Davos del Dret
Escrit per Bufet Jordi Domingo   
dilluns, 22 d'abril de 2013 11:15

La Davos del Dret

Entre els pròxims 3 i 5 de juny, la ciutat de Girona celebrarà el I Congrés Biennal Seguretat Jurídica i Democràcia a Iberoamèrica, que acollirà més de 300 persones relacionades amb el món del dret i la justícia a Iberoamèrica per tractar el concepte de seguretat jurídica. Una cita que també comptarà amb la presència del president d'honor de l'esmentat Congrés, SAR el príncep d'Astúries i de Girona; el ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, i el conseller de Justícia, Germà Gordó, i en la qual , tal com comenta Jordi Ferrer, director de la càtedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona, es debatrà sobre les problemàtiques vinculades amb la seguretat jurídica a Iberoamèrica.

"Tendim a pensar en la seguretat jurídica com un interès exclusiu de les grans multinacionals, si bé és un aspecte crucial per a altres aspectes de la vida quotidiana de qualsevol ciutadà. Si no es garanteix l'accés a la justícia per a tothom en un temps raonable, l'execució de les sentències i, fora de l'àmbit judicial, la no retroactivitat de les lleis, entre d'altres temes, passaria que, per exemple, un ciutadà a qui se li deuen diners pel pagament d'un servei que ha realitzat, potser no els arribi a cobrar", explica l'expert, que assegura que a Europa hi ha seriosos problemes de seguretat jurídica. 

"Quan molts juristes manifesten el seu desacord amb la recent llei de taxes judicials aprovada a Espanya, que fa que a causa dels costos en alguns casos no valgui la pena reclamar judicialment un deute de 3.000 euros, hi ha un debat de seguretat jurídica", apunta. 

En aquest sentit, el congrés -organitzat per la càtedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona i el Consell General del Poder Judicial (CGPJ)- tractarà, a través de diversos panells, la seguretat jurídica des de diferents punts de vista: seguretat jurídica i aplicació del dret; seguretat jurídica i desenvolupament econòmic; globalització i seguretat jurídica, i la seguretat jurídica en la formació. 

Durant el congrés també es presentarà una proposta d'indicadors de seguretat jurídica. "L'objectiu és que entre tots definim una sèrie de paràmetres que en el futur permetin avaluar i mesurar el grau de protecció de la seguretat jurídica en cada societat", puntualitza Ferrer. Mitjançant aquest congrés de caràcter biennal, Girona vol convertir-se en la ciutat referent al món per al Dret, "tal com Davos ho és per el panorama econòmic", conclou.

Via: www.lavanguardia.com // A. Cabanillas