setGenerator(''); ?>
Rbla. Catalunya 36, ppal.
08007 Barcelona

Tel. (34) 934 882 788
Fax. (34) 934 880 740
La UE vol un fiscal europeu per lluitar contra la corrupció
Escrit per Bufet Jordi Domingo   
dimarts, 23 d'abril de 2013 12:20
La construcció de la Unió Europea avança en les successives fases d'unitat política i econòmica, però sembla que la unitat legal és un dels aspectes meus complicats, especialment en l'àrea penal. Per treballar en aquest terreny, la Comissió Europea presentarà al juny el projecte de creació d'una oficina fiscal comunitària, per tal de perseguir a nivell transnacional dels delictes i fraus fiscals més importants.

"La possible legislació sobre una fiscalia única europea és fruit de la crisi i una prova de foc per a la integració d'Europa", va assegurar Peter Csonka, director general de Justícia de la Comissió Europea en la trobada Jurists Fòrum, organitzat pel Col · legi d'Advocats de Barcelona (Icab).

Actualment, el sistema europeu compta amb mesures d'investigació d'entitats com Eurojust, però al final, les indagacions les porten a terme els actors nacionals. "El sistema actual no té la capacitat de resoldre casos de frau fiscal a gran escala, i són casos que li costen a la UE milions d'euros l'any", ha apuntat Csonka. Segons el jurista, és necessària la creació de la figura d'un fiscal general europeu per assegurar la recuperació dels diners en els grans casos de frau, ja que són operacions "cares i complexes, on hi ha molta pressió perquè el cas es resolgui", va explicar.

 

Missió

El Tractat de Lisboa preveu des de 2010 la possibilitat de crear una oficina de fiscalia comunitària. Segons la proposta, la nova institució ha d'actuar com a part demandant al Tribunal de Justícia Europeu i concentrar-se en els interessos financers i en delictes greus que afecten la UE. "Creiem que només pot tenir èxit si entra com a jugador nacional, i per això serà clau la figura del comissari delegat", ha concretat Csonka. I és que la proposta preveu que la nova oficina tingui una seu central per a la seva coordinació,-tot i que serà un òrgan descentralitzat-, i que compti amb delegacions a cada estat. "Caldrà crear una normativa mínima, ja que hi ha molta disparitat en les sistemes jurídics nacionals", va assegurar Csonka.

Les competències del nou òrgan serien exclusives, de manera que els estats perdrien competències en recerca i fiscalia, però no canviaria el model de cooperació existent: "Serà més eficaç i hi haurà menys risc de deixar casos sense resoldre".

El debat sobre el nou model de control fiscal comportarà un llarg termini de negociació i Csonka assegurat que "no costarà molts diners", tot i que és conscient de les dificultats del projecta "La jurisdicció penal és l'últim reducte de la sobirania d'un estat, però val la pena lluitar per aquesta integració ", va assegurar el director de justícia de la Comissió.

 

Via: www.expansion.com