setGenerator(''); ?>
Rbla. Catalunya 36, ppal.
08007 Barcelona

Tel. (34) 934 882 788
Fax. (34) 934 880 740
Els presidents dels TSJ censuren la reforma del Poder Judicial
Escrit per Bufet Jordi Domingo   
divendres, 26 d'abril de 2013 11:40
Es compleixen quatre mesos de l'entrada en vigor de la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ), relativa al règim de substitucions dels jutges, que preveu que les suplències les realitzen els membres de la carrera judicial i que els magistrats suplents només siguin cridats de forma excepcional.
Com a balanç, els presidents dels tribunals superiors de justícia de totes les autonomies van presentar ahir una declaració institucional aprovada per unanimitat, fruit de la reunió celebrada els dies 22 i 24 d'abril a Càceres, en la qual es valora l'aplicació de la norma, així com les reformes pendents de tramitació sobre el Poder Judicial.
 
Així, els magistrats conclouen que, complert el termini que donava la norma per a l'aprovació de les llistes de voluntaris en els òrgans col · legiats i dels plans anuals de substitució en els òrgans unipersonals, "el nombre de jutges i magistrats que han expressat el seu desig de ser inclosos en els plans anuals de substitució ha estat irrellevant ", en gran part per la indeterminació del règim retributiu.
 
A més, valoren negativament la reforma del Consell General del Poder Judicial en camí quant al seu règim de designació, a l'assegurar que "no garanteix la representativitat i pluralitat de la carrera judicial". Consideren també que el règim d'avaluació de l'acompliment de jutges i magistrats ha de ser competència exclusiva del CGPJ ".
 
Pel que fa a la nova demarcació judicial i els tribunals d'instància, "no sembla convenient que una reforma de tal calat es faci de forma precipitada i esbiaixada". Demanen també crear simultàniament "tribunals de base".
Via: www.eleconomista.es // Lucía Sicre