setGenerator(''); ?>
Rbla. Catalunya 36, ppal.
08007 Barcelona

Tel. (34) 934 882 788
Fax. (34) 934 880 740
Els jutges podran revisar d'ofici les clàusules abusives
Escrit per Bufet Jordi Domingo   
dilluns, 6 de maig de 2013 11:43
Els jutges podran examinar d'ofici les clàusules abusives en els contractes dels consumidors, segons l'avantprojecte de reforma de la llei d'enjudiciament civil (LEC) aprovada ahir pel Consell de Ministres i en què també es preveu augmentar les funcions dels procuradors , per exemple en les notificacions, en què tindran condició d'agents de l'autoritat.

La modificació que afecta les clàusules es deriva de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, dictada arran d'un cas ocorregut en un jutjat barceloní. En concret, el jutge José María Fernández Seijó plantejar a aquesta instància el cas d'un ciutadà marroquí que havia de ser desnonat pels interessos derivats de l'impagament d'una hipoteca i el tribunal va dictaminar que les normes espanyoles eren contràries a les europees. De fet, el dijous, Fernández Seijó va dictar la sentència sobre aquest assumpte, i va deixar el deute en 3.000 euros corresponents als terminis sense pagar en lloc dels 130.000 que exigia el banc, a més de paralitzar el llançament.

A partir d'aquesta sentència europeu, el Ministeri de Justícia va iniciar la revisió de la llei i ha introduït la reforma segons la qual en els processos monitoris, que són aquells en què no hi ha contradicció entre les parts, el jutge pot examinar d'ofici si els interessos de demora continguts en els contractes són clàusules abusives, que ara es podran anul · lar. El que sempre és intocable és el deute principal, per la qual es podrà dur a terme el desnonament, però això suposarà un descens notable en els deutes.

L'avantprojecte de reforma de la LEC va ser aprovat en la reunió d'ahir del Consell de Ministres, i també inclou l'ampliació de les funcions dels procuradors dels tribunals. En la roda de premsa dels divendres, la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicat que les modificacions volen equiparar les funcions dels procuradors espanyols "amb tasques similars que duen a terme professionals de la mateixa tasca en el conjunt de la UE" . La reforma proposa el reforç de les funcions dels procuradors en els actes de comunicació, garantint l'eficàcia de les notificacions, citacions, emplaçaments i requeriments. Podran realitzar embargaments de béns mobles i comptes corrents i s'incrementen les seves funcions en els processos d'execució, ja que podran realitzar el requeriment de pagament en el domicili de l'executat o on puguin encontrarlo.El avantprojecte contempla que els Col · legis de Procuradors puguin encarregar-se del dipòsit i de l'administració judicial dels béns embargats (obligació que correspon a l'administració que tinga les competències en la matèria), d'acord amb les directrius que imparteixi el secretari judicial. Segons ha informat el Ministeri de Justícia, mentre participin en l'exercici de funcions públiques, la llei confereix als procuradors la condició d'agents de l'autoritat, pel que els seus notificacions produiran plens efectes quan el destinatari es trobi al seu domicili i es negui a rebre la còpia de la resolució, i ja no hauran de realitzar aquests actes acompanyats de dos testimonis.

El Col · legi de Procuradors lloar l'avantprojecte perquè ajudarà a agilitar els tràmits processals sense que això impliqui cap increment dels costos per a l'administració. Segons aquest òrgan, es milloren les opcions dels litigants que podran optar entre un funcionari de l'administració de justícia o contractar un procurador.

 

Via: www.lavanguardia.com