setGenerator(''); ?>
Rbla. Catalunya 36, ppal.
08007 Barcelona

Tel. (34) 934 882 788
Fax. (34) 934 880 740
"Els jutges han d'actuar d'ofici davant clàusules abusives"
Escrit per Bufet Jordi Domingo   
dijous, 9 de maig de 2013 16:35
La cimera judicial que es va celebrar ahir per estudiar, davant el caos regnant i les diferents decisions dels jutges d'instància, com s'ha d'aplicar la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en matèria d'execucions hipotecàries va concloure ahir amb un escrit de quatre folis amb criteris orientatius per als magistrats en matèria de desnonaments. Entre ells destaca l'obligació dels jutges d'actuar d'ofici-és a dir, han de fer encara que no ho demanin les parts-davant l'existència de clàusules abusives en els contractes de préstec hipotecari. A la jornada, convocada pel Consell General del Poder Judicial, van assistir tots els magistrats de la sala civil del Tribunal Suprem i magistrats de jutjats i audiències provincials de tot Espanya.

La reforma legislativa impulsada pel Govern en aquesta matèria-que ahir es va aprovar definitivament al Senat amb els únics vots del PP-ha rebut dures crítiques des d'alguns sectors jurídics. Però el document final d'ahir no entra a valorar sinó que es limita a definir com s'han d'aplicar algunes qüestions fins que la reforma entri en vigor i, amb posterioritat, altres que previsiblement no queden resoltes en la llei.

"El jutge ha d'actuar d'ofici en protecció del consumidor utilitzant tots els instruments previstos en les nostres lleis per aconseguir una solució d'acord al dret europeu", assenyalen els magistrats en una de les conclusions. Aquesta obligació inclou també la pràctica de diligències de prova que siguin necessàries. El control s'ha d'exercir en la fase d'admissió de la demanda: si el jutge creu que el préstec hipotecari conté alguna clàusula abusiva, ho posarà en coneixement de les parts i els donarà una audiència de cinc dies.

Protestes 

Però què passa en els casos en què el procediment d'execució ja està en marxa? (Hi havia gairebé 200.000 a finals de desembre segons dades del Poder Judicial). Quan es tracti de procediments que ja s'estiguin tramitant i el deutor encara no hagi presentat l'oposició, el jutge haurà de concedir-li la possibilitat que faci valer l'existència de la clàusula abusiva. Si ja està fora de termini, igualment s'habilitarà un termini d'un mes perquè pugui presentar-la. I, encara que finalment no ho faci, el jutge pot igualment apreciar d'ofici el caràcter abusiu d'aquest punt del contracte.

Les clàusules abusives que es declarin nul · les "no vinculen a cap efecte", i els jutges no poden integrar ni moderar, sinó que es tindran per no posades.

Una de les qüestions més debatudes és el venciment anticipat. Ara, les lleis permeten al banc donar per vençut un contracte davant l'impagament d'una sola quota. La reforma del Govern ho eleva a tres. Segons els criteris emesos pels jutges, tot i que el contracte prevegi el venciment per una sola quota, si la reclamació s'interposa quan ja hagi passat el temps mínim que fixarà a partir d'ara la llei, (els tres impagaments), llavors "no apreciar el caràcter abusiu de la clàusula ". Tot i això, assenyalen fonts del Poder Judicial, es verificarà també que l'impagament sigui significatiu en casos d'hipoteques a 30 o 40 anys.

 

Via: www.elpais.com // Mónica Ceberio