setGenerator(''); ?>
Rbla. Catalunya 36, ppal.
08007 Barcelona

Tel. (34) 934 882 788
Fax. (34) 934 880 740
Societats professionals: Registres elimina traves
Escrit per Bufet Jordi Domingo   
dimecres, 22 de maig de 2013 11:17
La Direcció General dels Registres i del Notariat (DGRN) assegura, en resolució de 12 d'abril del 2013 (BOE de 17 de maig), que per inscriure una transmissió de participacions socials d'una societat de responsabilitat limitada professional, no cal que els professionals adquirents declarin en l'escriptura que no estan sotmesos en causa d'incompatibilitat per a l'exercici de la professió.
La resolució fixa que, "pel que fa a l'eventual existència de causes de suspensió, terme o exclusió de l'exercici professional, no hi ha cap norma que expressament estableixi el deure de manifestació dels atorgants sobre la inexistència d'aquestes causes", estimant el recurs.
 
Via: www.eleconomista.com