setGenerator(''); ?>
Rbla. Catalunya 36, ppal.
08007 Barcelona

Tel. (34) 934 882 788
Fax. (34) 934 880 740
La reforma de la llei permetrà que el jutge ordeni a la premsa cessar informacions
Escrit per Bufet Jordi Domingo   
dijous, 30 de maig de 2013 17:46
El ministre de Justícia, Alberto Ruiz-Gallardón, va considerar ahir que seria preocupant que la resolució adoptada per un jutge o un jurat popular pugui veure condicionada com a conseqüència del prejudici format en l'opinió pública durant la instrucció sumarial o la celebració del judici. El ministre va detallar que la comissió d'experts independents que ha elaborat una proposta de reforma de la Llei d'enjudiciament criminal o Codi Processal Penal preveu donar al jutge de garanties la facultat per requerir un mitjà de comunicació el cessament de la publicació d'informacions que comprometen greument el dret a un procés just o als drets fonamentals dels afectats.

En la inauguració del fòrum El paper dels mitjans durant els processos penals, organitzat per l'Associació de la Premsa de Madrid (APM), Gallardón va dir que "el periodista és un historiador de la realitat diària la primera preocupació és la veritat", i ressaltar que l'exercici del periodisme suscita en nombroses ocasions un conflicte entre drets fonamentals.

Els "judicis paral · lels" són un dels "punts neuràlgics" sobre els quals cal adoptar una solució legislativa al conflicte entre el dret a la informació i el dret a la tutela judicial efectiva, ha apuntat. Com ja ha assenyalat el ministre en altres ocasions, per evitar que es produeixin judicis mediàtics i el que al Ministeri de Justícia denominen "fantasies especulatives", la comissió d'experts que ha elaborat la proposta de reforma de la Llei d'enjudiciament criminal advoca per reduir els terminis del secret del sumari i evitar que alguns jutges ho prolonguin eternament sense justificació. Així, el temps màxim seria de tres mesos, tot i que en situacions excepcionals es podria estendre a sis i fins i tot a 12 mesos si es tracta d'investigacions relacionades amb organitzacions criminals o grups organitzats.

En l'entrevista realitzada per EL PAÍS a l'abril, Gallardón insistia en el mateix encara que es mostrava en contra de les sancions: "Em sembla bé que el jutge traslladi al medi seva inquietud que aquesta publicació pugui pertorbar la tutela judicial efectiva de la persona jutjada . Tinc dubtes que si el mitjà de comunicació insisteix a seguir publicant informació pugui tenir sanció. No sóc partidari d'establir conseqüències per aquesta via ".

Per Gallardón, els mitjans de comunicació i el sistema judicial es superposen, s'influeixen i xoquen quan comprometen el dret a la presumpció d'innocència, que és una condició perquè hi hagi un judici just, o el dret a la informació, que és un dret medul · lar en una societat avançada com l'espanyola.

En l'esborrany també es regula la captació i difusió d'imatges a la sala l'inici d'una audiència pública i en quins supòsits prohibir-la, per a la protecció de l'ordre públic, per a la seguretat nacional, per a la vida privada de les parts, quan intervenen menors d'edat o quan és d'interès per a la justícia. Gallardón va explicar a més que l'esborrany inclou "una mesura transformadora", que és la limitació de la durada del secret del sumari, per evitar que la prolongació indefinida produeixi un buit informatiu que sigui ocupat per l'especulació.

Via: www.elpais.com