setGenerator(''); ?>
Rbla. Catalunya 36, ppal.
08007 Barcelona

Tel. (34) 934 882 788
Fax. (34) 934 880 740
Els registradors mantindran la gratuïtat al Registre Civil
Escrit per Bufet Jordi Domingo   
divendres, 15 de març de 2013 10:33
El Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya va assegurar ahir en una nota feta pública que amb "l'esborrany de l'avantprojecte, tots els actes inscriptibles al Registre Civil que actualment són gratuïts per al ciutadà el seguiran sent".
Considera que els registradors tenen el coneixement jurídic, la capacitat tecnològica i el capital humà necessaris per assumir totes les tasques que li siguin encomanades relatives als Registros de caràcter jurídic. Rebutja les acusacions de privatització del Registre Civil i reitera que, segons recull la Llei Hipotecària, els registradors són funcionaris públics dependents de Justícia i que la qualificació i independència dels registradors suposa una garantia per als ciutadans.

La Llei 20/2011 va establir que la gestió del Registre Civil no havia de correspondre als jutges, per no tenir contingut jurisdiccional. L'esborrany de l'avantprojecte de Llei de reforma dels Registres encomana aquesta actuació als registradors.
Via: www.eleconomista.es