setGenerator(''); ?>
Bàner
Rbla. Catalunya 36, ppal.
08007 Barcelona

Tel. (34) 934 882 788
Fax. (34) 934 880 740
Processal i arbitratge

El Bufet Jordi Domingo té reconeguts especialistes en la negociació i discussió de les controvèrsies entre parts, per tal de mirar d’estalviar -fins allà on sigui possible- la discussió d’aquests conflictes davant els tribunals de justícia i/o els arbitrals. Fins i tot, una vegada iniciat qualsevol procediment, s’intenta obtenir (si això respon als interessos del client) una transacció judicial per tal d‘estalviar el temps i el cost que aquest tipus d’actuació comporta.

Si el litigi o confrontació resulta inevitable, el Bufet Jordi Domingo té un llarg, i reeixit, historial d’intervencions davant els tribunals de justícia, amb competència al territori espanyol, així com davant tribunals d’arbitratge de caràcter nacional i internacional.

El Bufet Jordi Domingo disposa d’un ampli ventall de contactes -a nivell nacional i internacional- per a obtenir l’assessorament i informació tècnica (no jurídica) necessària per a garantir l’adequada defensa, en seu judicial i/o arbitral, dels interessos del client, sense perjudici de donar sempre -òbviament- prioritat als tècnics, especialistes o pèrits dels quals el propi client pugui disposar.

Atesa l’especialització assolida -durant més de 35 anys- en aquest camp, el Bufet Jordi Domingo pot assumir la defensa dels interessos del client en qualsevol àmbit civil, mercantil, immobiliari, urbanístic, administratiu, marítim, tributari o penal, atès que disposa no tan sols dels seus propis especialistes interns, sinó també de col·laboradors específics -en matèries concretes- de reconegut prestigi nacional i internacional.