setGenerator(''); ?>
Rbla. Catalunya 36, ppal.
08007 Barcelona

Tel. (34) 934 882 788
Fax. (34) 934 880 740
Les elevades taxes allunyen els ciutadans dels jutjats
Écrit par Bufet Jordi Domingo   
Jeudi, 09 Mai 2013 16:12
Il n'y a pas de traductions disponibles

Els efectes de l’obligació de pagar taxes per pledejar en les jurisdiccions civil, social i  contenciosa administrativa en els jutjats catalans, des del maig de l’any passat, ja han provocat una reacció. Un 70% dels clients d’uns 300 advocats consultats renuncien a interposar una acció judicial a causa de l’elevat cost de la taxa, segons un informe sobre l’estat de la justícia elaborat i presentat ahir pel Col•legi d’Advocats de Barcelona (Icab).
El seu degà, Pedro L. Yúfera, va aclarir que aquesta xifra no mostrarà aviat un alleujament d’uns jutjats endèmicament col•lapsats sinó la privació de la ciutadania del seu dret de recórrer als jutjats i tribunals. “Les solucions no poden implicar obstaculitzar l’accés als jutjats, sinó establir plans d’acció individual per resoldre les situacions concretes dels diferents jutjats”, va assegurar Yúfera. Les taxes judicials van dels 100 als 1.200 euros, en cas d’haver de recórrer en segona instància. El degà va recordar que un 40% de les sentències civils són revocades per l’òrgan superior, les audiències. És a dir, que “una de cada quatre sentències estan mal fetes”. En la jurisdicció penal, el percentatge de sentències rectificades és un 25%.
 
Radiografia 
 
Yúfera va afegir que el balanç d’aquest informe és de “retret i de denúncia” envers les administracions i els polítics, ja que en vista de l’actual situació de crisi econòmica calen solucions urgents a la congestió galopant dels jutjats mercantils i socials, en els quals “hi ha milers de casos aturats sobre el futur d’empreses i de treballadors que esperen una resolució sobre el seu acomiadament o quantitat a cobrar”. El degà va indicar que en el 75% dels casos que s’envien a conciliacions no s’ha arribat a cap acord, fet que ha dilatat més les resolucions en els jutjats socials. De mitjana, els jutjats triguen entre un any i un any i mig a donar resposta a empreses i treballadors, indiquen els advocats.
 
La jurisdicció contenciosa administrativa, en què el ciutadà reclama a l’administració (Generalitat o ajuntaments), “continua sent caòtica”. El collegi assegura que el retard d’aquesta jurisdicció és “extrem perquè els jutjats i tribunals no són capaços d’assumir ni un dels assumptes que els entren en aquell any”. A més, és en aquesta jurisdicció on molts ciutadans renuncien a pledejar per les altes taxes, mentre que l’administració no en paga cap. En aquest sentit, el Collegi d’Advocats de Barcelona reclama solucions, com la creació d’un únic organisme que aglutini totes les administracions, l’òrgan de govern dels jutjats i els  advocats per donar resposta a la “vella i anquilosada” administració de justícia. Yúfera també va apostar per delegar més funcions a les autonomies. 
 
A més, es va mostrar crític amb l’esborrany de la nova llei de justícia gratuïta perquè “continua sent burocràtica” i perquè inclou aquest benefici a tota víctima de violència masclista sense tenir en compte els seus recursos econòmics, tant en processos civils com penals. “Això pot provocar un efecte crida i no és just en un moment que hi ha persones necessitades”, va declarar Yúfera. L’any passat es va denegar l’assistència gratuïta a un 35% dels sol•licitants.
Via www.elpuntavui.cat // Mayte Piulachs