TANCAR


Fundacions i Associacions
Assessorament integral en l’àmbit d’associacions i fundacions. Constitució, redacció d’estatuts, funcions de secretaria, assistència a Assemblees i reunions de Patronat.