TANCAR


Arrendaments
Contractes d’arrendament d’habitatges Contractes d’arrendament per a ús diferent a habitatges
Assessorament en contractes vigents derivats d’anteriors legislacions Contractes d’arrendament d’indústria, de negocis i similars
Contractes de gestió Operacions de lease-back
Desnonaments