TANCAR


Contractació, anàlisi i/o seguiment dels processos de promoció i construcció
Compra i venda de solars i immobles Arres penals, penitencials i/o confirmatòries
Opcions de compra i/o venda Promeses de compra i/o venda
Permutes Drets de superfície
Drets de vol Servituds
Censos Agrupacions i segregacions
Contractes d’execució d’obra. Operacions “claus en mà”
Contractes de project management Contractació d’enginyeries, arquitectes i/o arquitectes tècnics
Finançament i garantia d’operacions Constitució i distribució d’hipoteques
Declaracions d’obra nova Compra i venda d’habitatges i locals
Construcció, adquisició i/o venda d’edificacions especials (per les seves característiques i/o ús o destinació)