TANCAR


Dret societari
Assessorament en l’elaboració i seguiment jurídic de projectes empresarials
Constitució i/o adquisició d’empreses
Secretaria de Consells d’Administració
Reformes d’Estatuts