TANCAR


Pactes de socis

Negociació i redacció de pactes especials entre socis a fi i efecte de garantir el modus operandi de la vida societària –i/o de les seves relacions específiques- en qüestions essencials i sensibles com –entre d’altres- la regulació dels òrgans de govern; quòrums especials; política d’inversions, laboral i/o de dividends; limitació dels drets de transmissibilitat d’accions o de participacions; supòsits d’exclusió; possible retirada; pactes de no competència.